با گذشت زمان و استفاده مکرر استخر و جکوزی شنا ممکن است به مرور نشانه های سایشدر آن دیده شود و ممکن است نیاز به تعمیرات داشته باشد.
ترک خوردگی، لکه های توخالی و ورقه شدن رنگ های معمول هستند و نقاطی را در پلاستر استخر پوشش می دهند.
هنگامی که پلاستر استخر برداشته می شود زیر پلاستر نشان داده می شود تعمیر استخر خانگی ممکن است با دشواری همراه باشد اما با ابزارهای مناسب، مواد مناسب و وقت کاری مناسب می توان تعمیر استخر خانگی را انجام داد.
تجهیزات تعمیر استخر خانگی شامل محصولات برای تعمیر پلاستر استخر ، تعمیر کاشی توسط گروه سرویسکاران ۲۴ ، تعمیر استخرشنا ، تعمیر وینیل لاینر ، درزگیری مفاصل ، تعمیر پمپ و شیر ، لوله کشی و لوازم تعمیر نشتی استخر می باشد .
این که آیا شما در حال برنامه ریزی برای ترمیم ترک های جزئی هستید یا می خواهید استخر خود را برای ساخت کامل آماده کنید گروه بر اساس نوع پروژه در خدمت شما میباشد.

کارگاه فیلم آموزشی تاسیسات مکانیکی