مطالب توسط alireza

۹ راه کار برای افزایش توان کولر آبی – سایز تسمه

۹ راه کار برای افزایش توان کولر آبی: با رعایت راهکارهای عملی و ساده ای که ذیلا به آنها اشاره شده است (۹ راه کار برای افزایش توان کولر آبی)، ضمن اینکه هزینه و وقت کمی را می طلبد، منجر به افزایش کار آیی کولرها شده و درنهایت مصرف انرژی الکتریکی را نیز کاهش می […]