حتی اگر در خانه خود از بهترین پکیج دیواری موجود در بازار مانند پکیج ایران رادیاتور ، پکیج بوتان و پکیج گلدیران استفاده می کنید باز هم به هواگیری نیاز دارید. از آنجایی که اساس کار آن ها تقریبا مشابه هم می باشد، برای هواگیری پکیج شوفاژ دیواری کافیست مطابق روش زیر عمل کنید.

طبق دستور العمل سایت ایران رادیاتور برای هواگیری پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور باید این کارها را انجام دهید. از این روش برای مدل های مختلف پکیج ایران رادیاتور مانند مدل m24ff میتوانید استفاده کنید.

اول پکیج را خاموش کنید.
پس از گذشت چند دقیقه از راه پیچ هواگیری که بر روی هر رادیاتور قرار گرفته هر یک را هواگیری نمایید.
فشار پکیج را بین 1 تا 1.5 بار تنظیم کنید.
در نهایت پکیج را استارت کنید.

نوشته‌ها

کاملترین لیست ارورهای پکیج بوتان،کالداونیزیا،اپتیما،پرلا،پرلاپرو،cv

کامل‌ترین بانک اطلاعات کدهای خطای پکیج ایران‌رادایاتور

7علت روشن نشدن پکیج ایران‌رادیاتور