در نگهداری پمپ آب خانگی دقت داشته باشید که پمپ آب نباید بطور مستمر کار کند. زیرا باعث داغ شدن پمپ آب خانگی می شود و انرژی را به هدر می دهد. پمپ آب نیاز دارد که بر اساس فشار، سرعت جریان و ارتفاع مرتبا بررسی شود. انتخاب پمپ آب نامناسب هزینه های اضافی در انرژی و تعمیر و نگهداری را برای شما ایجاد میکند

اهداف اصلی مورد نظر در نگهداری پمپ آب خانگی

جلوگیری از خرابی پمپ آب
حفظ ظرفیت مناسب پمپاژ
برنامه ای برای نگهداری و جلوگیری از خرابی پمپ تنظیم کنید. راهکارهای سازنده را دنبال کنید.
همیشه از متخصصین کمک بگیرید و به خوبی دستگاه را بررسی کنید و از اطلاعات مربوط به دستگاه نگهداری نمایید.
با سیستم پمپ آب آشنا شوید.
دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی که شامل نمودارها و منحنی ها می شود را در دسترس داشته باشید و مطالعه نمایید.

نوشته‌ها