نحوه هواگیری پمپ آب خانگی
یکی از مواردی که در حال حاضر مورد توجه مجتمع های مسکونی و تجاری قرار دارد استفاده از پمپ آبرسانی است .

که درطی مدت عملکرد ممکن است که دچار مشکلاتی بشود که از جمله این اشکالات هوا گرفتن پمپ آب خانگی  است .

هوا گرفتن پمپ آب خانگی سبب می شود که پمپ نتواند به کار خود ادامه بدهد و بصورت یکسره کار بکند و با بروز این مشکل پمپ دیگر نمیتواند مکش درستی داشته باشد.

و در انتها دهش آن هم پایین می آید به همین دلیل بابد در اسرع وقت اقدام به هواگیری کنیم.

هواگیری پمپ آب
متوجه شدیم که وقتی پمپ هوا بگیرد دیگر قادر به کار کردن  نیست .

در اصل کار میکند و قادر به مکش درست آب و دهش مناسب آن نیست زیرا آب بخوبی در مدار گردش نمیکند.

یعنی پمپ هر چقدر هم کیفیت خوبی داشته باشد با وجود هوا نمیتواند کارایی خوبی داشته باشد.

نوشته‌ها