عیب یابی موتور کولر
عیب یابی موتور کولر آبی – درفصل گرما باید اقدام به سرویس کولر آبی خود کنیم.

تا بتوانیم فصل گرم سال را با هوای مرطوب و دلنشین کولر آبی خود سپری کنیم.

در بعضی موارد وجود  عیب در کولر آبی که بعضا به موتور و یا پمپ آب آن نیز بر می گردد.

مانع از این می شود که کار با سهولت پیش برود و نیاز به تعمیر کولر آبی به وجود می آید.

بهتر است که برای عیب یابی موتور کولر آبی از سرویسکاران با تجربه استفاده شود.

حال در اینجا به طور مختصر عیوب اصلی کولر آبی که متوجه موتور کولر می باشد را به هم بررسی کنیم.

و دلایل ایجاد و روش های تعمیر موتور کولر آبی را توضیح دهیم.

برای عیب یابی و نصب کولر آبی باید ساختمان و بخصوص نقشه برق موتور کولر آبی را به خوبی بشناسید.

تا بتوانید خودتان به راحتی اقدام به نصب و راه اندازی کولر آبی و یا در صورت نیاز سرویس کولر آبی خود بکنید.

نوشته‌ها