علت یکسره کار کردن پمپ آب  که در خیلی مواقع در پمپ‌های آب بخصوص آن دسته از پمپ آب‌های خانگی که به ست کنترل مجهز هستند زیاد دیده می‌شود کار کردن یکسره پمپ و تولید صدای زیاد می‌باشد.علت یکسره کار کردن پمپ آب خرابی شیر یکطرفه است.

پمپ‌های آب خانگی زمانی که آب را مکش می‌کنند تا وقتی که بار و فشار لازم را در لوله تامین کنند به کار خود ادامه می‌دهند و طبیعتا زمانی که شیر باز میشود و افت فشار ایجاد میشود پمپ شروع به کار می‌کند و در زمانی که شیر آب بسته باشد باید پس از چند ثانیه پمپ متوقف شود.

این شیرهای یک طرفه اجازه بازگشت آب را نمی‌دهند و در نتیجه افت فشار بدون باز کردن شیر آب نخواهیم داشت و پمپ نرمال کار می‌کند.

ولی اگر شیر یک طرفه کار نشود آب داخل لوله‌ها به مسیر پمپ و مسیر مکش برمیگردد و کمی افت فشار ایجاد می‌کند و این باعث می‌شود تا پمپ مرتبا برای تامین این افت فشار خاموش و روشن شود.

پس با تعبیه یک شیر یک طرفه در مسیر مکش مشکل مرتفع شد و پمپ بصورت نرمال شروع به کار کرد.

در صورت خرابی شیر یکطرفه پمپ اب به هیچ عنوان پمپ را راه اندازی نکنید زیرا در اثر روشن خاموش شدن مداوم به پمپ آسیب میرسد.

نوشته‌ها