علت یکسره کار کردن پمپ آب
که در خیلی مواقع در پمپ‌های آب بخصوص آن دسته از پمپ آب‌های خانگی که به ست کنترل مجهز هستند زیاد دیده می‌شود کار کردن یکسره پمپ و تولید صدای زیاد می‌باشد.

علت یکسره کار کردن پمپ آب خرابی شیر یکطرفه است.

در خیلی از موارد در اثر یکسره کارکردن پمپ آب منبع دیافراگمی و پمپ داغ میکند که میتوانید کلیک کنید و مقاله مربوطه را مطالعه کنید.

دلیل دیگری هم دارد فرسودگی پمپ هم که بدلیل افت فشار شهری ایجاد میشود می تواند باعث یکسره کار کردن پمپ آب بشود.

اگر فشار آب شهری خوب باشد پمپ به آسانی به میزان ۶ بار برسد پمپ آب بدرستی کار میکند و دچار مشکل یکسره کار کردن نمیشود.
ولی اگر فشار آب شهری کم باشد و یا فقط آب تانکر را به پمپ آب داده باشید ، پمپ به سختی بتواند به ۶ بار برسد و شروع به یکسره کار کردن میکند پس به این نکته توجه بفرمایید.

نوشته‌ها