علت خاموش و روشن شدن مکرر پمپ آب خانگی
یکی از دلایل مهم میتواند سوراخ شدن منبع دیافراگمی یا تیوب منبع پمپ آب باشد
علت خاموش و روشن شدن مکرر پمپ اب خانگی – یکی از اشکالات مهم در پمپ آب خانگی روشن و خاموش شدن پمپ آب است.

که عموم افرادی که در مجتمع ها و ساختمانهای خود از پمپ آب خانگی استفاده میکنند با آن روبرو هستند.

به همین علت برای جلوگیری از بروز این اتفاق و کمتر رخ دادن آن  استفاده از منبع دیافراگمی بعد از پمپ آب خانگی ضروری است.

معمولایکی از علت های شایع خرابی منبع دیافراگمی سوراخ شدن آن می باشد.

چون منبع دیافراگمی  در درون خود دارای تیوب می باشد که وظیفه آن این است که حجم زیادی از آب را در خود نگه می دارد .

تا در صورت کم شدن فشار آب باعث تقویت فشار آب و جلوگیری خاموش و روشن شدن مکرر پمپ آب خانگی می گردد.

در مواردی  که پمپ آب به صورت پشت سرهم  روشن و خاموش شود علت خاموش و روشن شدن مکرر پمپ آب خانگی میتواند سوراخ شدن تیوب منبع دیافراگمی باشد.

نوشته‌ها