سرویس و تعمیر کولر آبی در پونک
خالی کردن آب
خشک کردن کولر
باز نمودن موتور و پمپ
گریسکاری و روغن کاری نقاط گردنده و حساس
استفاده از روکش برزنتی ضد آب

پمپ آب کولر گیر کرده راه نمیفته راهی هست برای اینکه فعلا راه بیفته تا سر وقت عوض کنیم…؟

در خیلی از مواقع با چند قطره روغن کار راه میفتد….
سرویس اجزاء مکانیکی کولر ابی
بدنه کولر
سه راهی آب ( أب پخش کن )
ناودان ها
فن (پروانه ومحور فن یا توربین )
شناور ( فلوتر )
کانال داخلی وخارج
پولی ها (فلکه ها ) وتسمه پروانه
یاتاقان ها

سرویس و تعمیر کولر آبی در پونک

كولر آبی با بخار شدن آب ،عمل سرمایش انجام می دهدد . با تبخیر شدن آب و باقیماندن املاح موجود در آب در تشتك كولر آبی ،غلظت املاح در آب در گردش كولر آبی افزایش می یابد و تشكیل رسوب بر روی پوشال ها و درب كولر آبی افزایش می یابد .

در بعضی كولرها شیر تخلیه برقی وجود دارد كه در فواصل زمانی مناسب بخشی از آب در گردش كولر آبی را تخلیه و سبب كاهش غلظت املاح آب می گردد و رسوب گذاری آب كم می شود .بصورت دستی هر دو هفته یكبار و یا هر ماه یكبار نسبت به تخلیه آب تشتك كولر آبی اقدام نمود تا با كاهش میزان غلظت املاح اثر رسوب گذاری آب كم گردد .

نوشته‌ها