سرویس پکیج دیواری
سرویس و تعمیر پکیج گلدیران سعادت آباد -یکی از نکات مهمی که در زمان استفاده از پکیج باید رعایت شود سرویس مرتب و منظم پکیج است . به دلیل اینکه پکیج هم در زمینه تولید آبگرم مصرفی و هم گرمایشی مورد استفاده است . باید در سرویس پکیج دقت شود.

مواردی در سرویس و تعمیر پکیج گلدیران در سعادت آباد انجام میشود:
در تعمیر پکیج دیواری گلدیران این موارد مورد بررسی قرار میگیرد کنترل و بررسی مواردی از قبیل وجود یا عدم وجود نشتی در لوله ها، رسوب در مسیر ورودی، رسوب در مبدل، اتصالات، فیلتر، شیلنگ ها، شیر اطمینان، دستگاه سختی گیر و … می باشد.

نوشته‌ها