نصب، راه اندازی، اجرا، تعمیر پکیج دیواری گلدیران باید توسط متخصصین این حرفه صورت پذیرد، در صورتی که کوچکترین اشتباهی در نصب و راه اندازی یا تعمیر پکیج دیواری گلدیران انجام شود، خسارات جبران ناپذیری را متحمل ایجاد خواهد کرد، ولی اگر یک تعمیرکار پکیج دیواری گلدیران آن را نصب و تعمیر ونگهدارینماید ، ایمنی ترین و بهینه ترین سیستم گرمایشی برای منازل و مراکز تجاری خواهد بود.

پکیج دیواری گلدایران ال جی دارای سیستم حفاظت در برابر یخ زدگی است، البته این سیستم فقط زمانی فعال می شود که پکیج به برق وصل باشد و فشار آب داخل پکیج حداقل یک بار و گاز پکیج نیز وصل باشد.

اما در هر صورت برای جلوگیری از بروز مشکل یخ زدگی پکیج دیواری گلدیران، بهترین کار در نصب و تعمیر پکیج دیواری گلدیران توسط تعمیرکار پکیج دیواری گلدیران اجتناب از نصب پکیج در محل هایی است که امکان یخ زدگی آب در زمستان وجود داشته باشد، مانند فضای خارجی و بالکن.

اگر در نصب پکیج دیواری گلدیران از دودکش دو جداره یا کواکسیال استفاده میشود، که نوع مناسبی از لوله دوکش است، هوای مورد احتیاج برای سوختن شعله پکیج ازراه  جداره داخلی دودکش از فضای خارج آپارتمان تامین خواهد شد. بدین ترتیب، میزان اکسیژن و رطوبت هوای داخل آپارتمان کاهش نمیابد و شعله به خوبی میسوزد.

نوشته‌ها

روش مناسب رسوب‌زدایی پکیج – مواد مناسب رسوب‌زدایی پکیج