تعویض دیگ چدنی موتورخانه

تعویض دیگ چدنی موتورخانه

دیگ آب گرم 

دیگ آب گرم یا بخار چدنی ، یکی از اجزای اصلی و مهم موتورخانه ساختمان می باشد. دیگ های آب گرم چدنیدر سیستم حرارت مرکزی موتورخانه در داخل یک سیکل فعال است که با وارد شدن آب در این سیکل ، بوسیله مشعل و گرمای آن، آب  را گرم میکند و بعد از آن از دیگ خارج می شود و بوسیله لوله هایی به بخشهای مختلفی ساختمان می رود. که گاهی اوقات بدلیل مشکلاتی که برای آن پیش میآید نیاز به تعویض دیگ چدنی موتورخانه الزامی میشود.

شمامیتوانید مقاله پمپ آبرسانی را مطالعه فرمایید

مراحل اجرای کار تعویض دیگ چدنی

مراحل اجراى کار تعویض دیگ چدنی موتورخانه

کلید برق مشعل را در تابلوى برق موتورخانه قطع می کنیم
رله مشعل را از پایه رله جدا کرده وبعداز آن سیم هاى فاز و نول را باز می کنیم

شیر فلکه

شیر فلکه خط گازوئیل را بسته و شیلنگ هاى گازوئیل مشعل جدا می کنیم
پیچ هایى که مشعل را به دیگ متل کرده را باز می کنیم
لوله هاى رابط دودکش دیگ را از دیگ و دودکش عمودى جدا می کنیم
دریچه هاى بالایی و پایینی دیگ  باز می کنیم

محفظه احتراق

داخل محفظه احتراق دیگ را تمیز و مواد زاید را به بیرون انتقال می دهیم
فضاى بالاى پره هاى دیگ را از طریق دریچه بالایى تمیز می کنیم
بخش های مختلف دیگ را به طور کامل شست و شو می کنیم.
براى تمیز کردن دودکش عمودى، قسمت پایین آن را به طور موقت از داخل موتورخانه مسدود می کنیم
قسمت پایین دودکش را،که به طور موقت بسته شده بود، باز کرده و دوده هاى آن را نیز تخلیه و تمیز می کنیم

قسمت جلویی

قسمت جلویی و دریچه پشت دیگ را با نخ نسوز و خمیر نسوز در محل خود قرار داده و پیچ هارا سفت می کنیم
لوله هاى دودکش افقى را، بین دیگ و دودکش عمودى،را نصب می کنیم.
مشعل را بر روى دیگ نصب کرده و اتصالات الکتریکى و گازوئیل آن را نیز می بندیم.
محل موتورخانه و روى دیگ را به طورکامل تمیز می کنیم.

در هنگام سرویس و تعویض دیگ چدنی موتورخانه استفاده از لباس کار و ماسک الزامى است. همچنین محل موتورخانه باید داراى تهویه مناسبى باشد.

مراحل اجرای کار کلید اصلی و فیوز

مراحل اجراى کارکلید اصلى و فیوز مربوط به مشعل 

برای تعویض دیگ چدنی موتورخانه باید

 1. شیر فلکه هاى خط رفت و برگشت دیگ و شیر فلکه پرکن مخزن انبساط را میبندیم
 2. شیر تخلیه را باز و آب داخل دیگ و مخزن انبساط را تخلیه کنیم
 3. رله مشعل را از روى پایه رله جدا می کنیم
 4. شیر فلکه خط گازوئیل را بسته و شیلنگ هاى گازوئیل را از مشعل جدا می کنیم
 5. پیچ هایى را که مشعل را به دیگ متصل کرده است، باز و مشعل را از دیگ جدا میکنیم
 6. سیم هاى آکوستات مستغرق را باز و آکوستات را از روى دیگ جدا کنیم
 7. مانومتر و ترمومتر نصب شده روى دیگ را باز کنیم
 8. دودکش اتصال به دیگ را از بدنه دیگ جدا کنیم
 9. فلنج اتصال لوله رفت و برگشت به دیگ را از بدنه دیگ باز می کنیم.
 10. مهره میل مهارهاى دیگ از دیگ جدا می کنیم
 11. پره معیوب را از پره هاى سالم جدا می کنیم
 12. بوش هاى بالا و پایین پره معیوب را از روى بدنه پره بیرون آورده و محل بوشها را کاملا تمیز کنیم

استفاده از بوش های نو در تعویض دیگ چدنی موتورخانه

1
2
تعویض دیگ چدنی موتورخانه
1

بوش

2

جای بوش

بوشهای نو برای تعویض دیگ چدنی موتورخانه

مناسب بودن بوش و پره های دیگ چدنی الزامى است، در غیر اینصورت پره تعویض شده،آب بندى نمیشود
بوش ها را به طور یکنواخت و افقى در محل جا می زنیم
نخ نسوز را داخل شیار قرار داده و آن را محکم می کنیم
پره نو را مقابل بوش ها قرار می دهیم. و به وسیله ضربات ملایم چکش لاستیکى پره را تا اندازه اى که مقدور است، جا می زنیم.
در صورتى که پره تعویضى از پره هاى میانى دیگ باشد، بوش هاى بالا و پایین و محل قرارگیرى آن ها را به ضدزنگ آغشته کرده در محل خود قرار می دهیم.

شما میتوانید مقاله پکیج را مطالعه فرمایید