علت لرزش کولر آبی

علت صدا و لرزش کولر آبی و راه حل برطرف کردن آن

یکی از شایع ترین مشکلاتی که در کولرهای آبی باعث لرزش زیاد و به تبع آن سر و صدای زیاد است  عدم نصب مناسب و یا خراب شدن یکی از قطعاتی است . در زمان راه اندازی و نصب کولر آبی اولیه باید از یک نصاب با تجربه کمک بگیرید تا کاملا به نکات اولیه نصب کولر آشنا باشد.

و این کار را با دقت و وسواس بسیار بالا انجام دهد تا در دوره مصرف کولر با صداهای آزار دهنده آرامش شما را برهم نزند بدلیل اینکه عمده تریت مشکل و دلیل سروصدای کولر ابی نصب ناصحیح و ناتراز آن است که به مرور بیشتر میشود. این نکته مهم را باید در زمان تعمیر کولر آبی هم مورد بازبینی و بررسی قرار دهند.

با فعال شدن کولر و این امر میتواند به قطعات کولر آبی در دراز مدت آسیب بزند. عللی که در صورت عدم رعایت در هنگام نصب کولر آبی باعث لرزش و صدا می شوند. سه دلیلی که باعث می شود کولر آبی در زمان کار خود لرزش و سر و صدای زیادی داشته باشد که ناشی از عدم نصب صحیح است.

علت لرزش کولر آبی

علت سرو صدای کولر آبی

اولین علت لرزش کولر آبی عدم نصب کولر آبی بصورت تراز

صحیح نصب نشدن کولر آبی بصورت تراز و یا قراردادن کولر برروی پایه های نامناسب  و نصب دهانه کولر به صورت مستقیم میتواند علت لرزش کولر آبی شود.

برای نصب کولر آبی دقت کنید که حتما تراز نصب شود.

با نصب کولر در شیب و یا مکانی که سطح پایدار و صافی ندارد کولر به درستی کار خود را انجام نمی دهد.

وقتی فشار زیاد بر یک سمت کولر آبی وارد شود باعث می شود پروانه تغییر حالت بدهد، بلبرینگ و یاتاقان خراب شوند.

و عملکرد چرخش پولی و پروانه بعد از مدتی که از کار کردن کولر میگذرد دچار اختلال شود.

و این موارد سبب خواهند شد تا کولر آبی تنظیم کار نکند و سبب افت کیفیت کاری و لرزش دستگاه شوند.

پس توجه داشته باشید که در نصب و سرویس کولر آبی به این نکته در ابتدا توجه کنید.

علت لرزش کولر آبی

علت صدای زیاد کولر آبی و روش از بین بردن آن

دومین علت لرزش کولر آبی نصب مستقیم دهانه کولر به کانال کولر

وقتی که کولر آبی را مستقیما به کانال کولر اتصال دهند. و از پارچه های برزنتی استفاده نکنند میتواند علت لرزش کولر آبی باشد.

استفاده از پارچه های برزنتی و یا کانال های منعطف برای نصب دهانه کولر به کانال کولر حذف لرزش های کولر آبی و عدم انتقال آن به کانال کولر می باشد.

با وجود این که کانال کولر در درون ساخت تعبیه شده و با دیوار و یا دیوارچه سیمانی حمایت می شود.

ولی کانال از حلب های فلزی ساخته شده که با کمترین لرزش به صدا در خواهند آمد.

وقتی در زمان نصب کولر آبی دهانه کولر به کانال متصل شود حتی اگر کولر صحیح هم  نصب شده باشد.

کوچکترین حرکت موتور و لرزش های ریز بدنه کولر به کانال کولر انتقال داده می شود.

و سبب خواهد شد تا لرزش در طول مسیر بیشتر و صدای بدی در کل ساختمان و طبقات شنیده شود.

نصب مستقیم دهانه کولر آبی به کانال یکی از دلایلی است که باعث میشود که کولر دچار لرزش میشود.

علت لرزش کولر آبی

بررسی دلایل سروصدای کولر آبی

سومین علت لرزش کولر آبی قرار دادن کولر بر روی آجر و یا پایه های غیر استاندارد

برای نصب کولر آبی باید از یک چهار پایه مخصوص در زیر کولر استفاده شود.در هر دوره سرویس و تعمیر کولرآبی  این چهارپایه هم مورد توجه قرار بگیرد.

تا در صورت زنگ زدن توان خود را از دست نداده باشد و باعث فرو رفتن در ایزوگام نشود که کولر را از حالت تراز خارج نکند.

قرار دادن کولر بر روی پایه های:

 1. چوبی
 2. آجر
 3. بلوک سیمانی
 4. موزاییک های مختلف
 5. پایه های پلاستیکی
 6. یپایه های بسیار بلند و غیر استاندارد

باعث خواهد شد که کولر در حالت ثابت در جای خود قرار نداشته باشد و این مورد میتواند علت لرزش کولر آبی باشد. ( تعمیر کولر آبی شبانه روزی)

علت لرزش کولر آبی

عمده دلایل سر و صدای کولر آبی 

اگر هر یک از شرایط بالا وجود نداشت و همچنان کولر آبی دارای صدا و لرزش زیادی داشت به موارد و علل فنی که میتواند علت لرزش کولر آبی باشد.

توجه کنید بصورت کلی عوامل زیر می توانند باعث ایجاد لرزش و صدا در کولر آبی شوند.

اولین دلیل فنی که علت لرزش کولر آبی است خراب شدن پروانه کولر آبی

در صورتی که پروانه کولر آبی به هر علتی تاب بر دارد و یا به پره های کولر آبی ضربه وارد شود باعث خواهد شد.

تا پروانه در یک سیر مشخص و ثابت به چرخش در نیاید و سبب  ایجاد لرزه در کولر آبی شود.

هر چند پروانه بوسیله گاردی فلزی محافظت می شود اما عوامل جانبی مانند :

 • خرابی یاتاقان
 • یا شل و سفت بودن تسمه پروانه کولر

می تواند سبب خراب شدن و تاب برداشتن پروانه کولر بشود.

در صورتی که بخواهیم پروانه را تعمیر کنیم باید پولی را باز کنیم.

و یاتاقان های اطراف را هم باز کرده  و بعد از آن گارد نگهدارنده را باز میکنیم تا پروانه خارج شود.

اگر خرابی از خود پروانه کولر آبی است باید  آن را تعویض کنید و اگر خرابی از محور پروانه است باز هم باید تعویض پروانه کولر آبی انجام  شود.

توجه داشته باشید که در بررسی مورد فنی در تعمیر کولر آبی به این نکته دقت کنید.

علت لرزش کولر آبی

دلیل فنی دیگر صدا و لرزش کولر آبی

دومین دلیل فنی که علت لرزش کولر آبی است خراب بودن یاتاقان کولر آبی

یاتاقان موجود در کولر آبی با استفاده از یک بلبرینگ محور پروانه را در اختیار دارد و با استفاده از قدرت موتور و چرخش تسمه و پولی پروانه را به حرکت در می آورد.

عمدتا بعد از مدتی کار کردن این یاتاقان ها کم کم خراب می شوند که  این مورد کاملا طبیعی است.

اما همیشه دلایلی بر تخریب زود یاتاقان تاثیر گذار است که از جمله آنها می توان به :

 • خرابی پولی
 • تاب داشتن پروانه و یا محور پروانه
 • ضربه بر روی یاتاقان
 • فشار زیاد تسمه
 • حتی کارکردن بیش از اندازه کولر آبی را اشاره کرد.

یاتاقان ها را در زمان سرویس دوره ای و تعمیر کولر آبی مورد بررسی دهید و در صورت خرابی تعویض کنید.

برای تعویض یاتاقان کافی است که :

 • پولی را باز و بعداز آن دو پیچ نگهدارنده را باز کنید و یاتاقان را خارج و با نمونه مشابه تعویض کنید
 • بعد یاتاقان مقابل را هم همزمان تعویض کنید

یک علت فنی دیگر در لرزش کولر آبی 

سومین دلیل فنی که علت لرزش است خراب بودن موتور کولر

مهمترین موردی که علت لرزش کولر آبی و موتور در هنگام کار می شود.

و این لرزش به بدنه کولر انتقال داده می شود خراب شدن یکی از سیم پیچی های موتور کولر آبی است.

این موتورها دارای سه سیم پیچ موتور کولر آبی هستند.

 1. یکی برای دور کند
 2. یکی برای دور تند
 3. یکی به عنوان سیم پیچ راه انداز استفاده می شود.

وقتی موتور کولر روشن میشود سیم پیچ راه انداز اگر نتواند دور کم و زیاد را بین سیم پیچ ها منتقل کند و یا ضعیف شده باشد لرزه زیادی به کولر وارد می شود.

در برخی مواقع هم لق شدن پایه های موتور بر روی جایگاه خود سبب می شود که موتور ثبات و استحکام لازم را برای کار کردن نداشته باشد و لرزش زیادی ایجاد کند.

برای تعمیر کولر آبی که مشکل موتور دارد بهترین انتخاب متخصصین حرفه ای تعمیر کولر آبی هستند که با سیم پیچی و تعمیرات موتور هم آشنایی دارند.

علت دیگر در لرزش کولر آبی شکستن و تاب داشتن پولی

چهارمین دلیل فنی که علت صدای کولر آبی است شکسته شدن و یا تاب داشتن پولی های کولر آبی

 نیروی حاصل از موتور برای گردش پروانه بواسطه دو پولی و یک تسمه وارد تسمه ها بر اثر فشار می توانند پولی را از حالت نرمال در بیاورد.

البته این مورد در برخی از جنس های بی کیفیت دیده می شود.

وقتی پولی کاملا مدور و به درستی به گردش در نیاید این فشار به موتور و پروانه سبب میگردذ تا محور پروانه هم از تعادل خارج شود و با صدایی هو هو کار کند.

نکته : دقت داشته باشید که قبل از اینکه این عیب به سایر تجهیزات کولر آبی آسیب بزند باید اقدام به تعویض پولی کولر آبی بکنید.

دلایل دیگری که میتواند علت صدای کولر آبی باشد

دلایل و موضوعات دیگری هم که می تواند علت لرزش کولر آبی و تولید صدا در کولر آبی بشود مانند:

 • قرار دادن اجسام سنگین بر روی کولرآبی
 • خرابی دریچه های کولر آبی
 • شل بودن تسمه پروانه کولر آبی
 • خراب بدون تسمه کولر آبی  و …

ولی عمدتا علت صدا و علت لرزش کولر آبی با دلایل فوق با هم در کولر دیده می شوند.

علت صدای موتور کولر در دور کند

علت صدای زیاد موتور کولر در دور کند

وقی موتور به صدا می افتد و دچار لرزش میشود عمدتا بوش های درب عقب و جلو به مشکل بر میخورد و همین موضوع باعث صدای زیاد موتور کولر در دور کند و یا تند میشود.

برای رفع این مشکل موتور باید به کاارگاه منتقل شود و جهت برطرف کردن ایراد درب جلو و عقب بازدید شود و در صورت لق بودن بوش درب تعویض شود.

در برخی مواقع تجربه نشان داده صدای بیش از حد موتور کولر میتونه نشانه از خرابی روتور هم باشد که در این مرحله باید روتور تعمیر و یا تعویض شود.

در پروسه عیب یابی موتور کولر آبی باید به یک نکته توجه بسیاری کنید و این که در هنگام تعویض درب هنگامی که روتور را از استاتور خارج میکنید به سیم پیچی آسیب نرسانید.

21 پاسخ
 1. مجید سحری
  مجید سحری گفته:

  با سلام بنده با هزینه زیادی کولر ابی 3000دتقریبا دررحددنووخریدم به علت صدای زیاد قدری گریس اطراف محور سیم پیچی زدم قدری کریس یه سیم پبج
  مالیده شد با نفتول و پارچه پاک کردموگهنگان روشن کررن دور کند معکوس و کند میچرخید دور تند همم کار نمیکند لطفا روش درست کردنش را توضیح دهید

  پاسخ
  • alireza
   alireza گفته:

   سلا مجید جان دلیل معکوس چرخیدن دینام کولر سوختن سیم پیچ استارت هستش و باید از نو سیم پیچی بشه

   پاسخ
 2. مجید سحری.
  مجید سحری. گفته:

  ایا خودم مینوانم معکوس چرخیدن موتور کولر راددرست کنن پم

  پاسخ
 3. سمیه
  سمیه گفته:

  باسلام کولر تازه تعمیر شده اما صداهایی مانند لرزش میاید اما کولر ثابت است و مشکلی ندارد عیب کار چیست این صداها چند لحظه ارام میشود و مجددا صدا احساس میشود؟ ممنون اگر سریعتر پاسخ دهید

  پاسخ
  • alireza
   alireza گفته:

   سلام وقت بخیر سرکار خانوم
   میتونه به خاطر تنظیم نبودن پروانه داخلی کولر باشه و یا فولی پاینن تنظی نیست

   پاسخ
 4. مجتبی
  مجتبی گفته:

  باسلام خسته نباشید میخواستم بدونم علت اینکه کولر روشن میکنم صدای لرزش میاد از موتور. مثل صدای ی ورق نازک ک شل باشه بلرزه ممنون میشم علت رو بگین.

  پاسخ
  • alireza
   alireza گفته:

   سلام مجتبی جان وقت بخیر
   میتونه از قالپاق های درب موتور باشه که شل شده باشه و یا شفت تاب داشته باشه

   پاسخ
 5. مهدی افتخاری
  مهدی افتخاری گفته:

  با سلام
  کولر من صدای اضافی داره یاتاقان ها را عوض کردم میله وسط را هم عوض کردم مشکل حل نشده لطفا راهنمایی بفرمایید خیلی هزینه کردم نتیجه نگرفتم

  پاسخ
  • alireza
   alireza گفته:

   سلام مهدی جان وقت بخیر
   صدا از خود دینام نیست؟
   پروانه داخلی در حین کارکرد به بدنه نمیکشه؟

   پاسخ
 6. سعيد
  سعيد گفته:

  با سلام و احترام
  ضمن تشكر از مطالب ارائه شده در سايت شما، كولر آبي حتي اگر در بهترين شرايط سرويس هم كه باشد اگر بروي سقف آخرين طبقه نصب شود قطعا ضربه و صدا به سقف طبقه آخر وارد مي كند و حال اگر 7-8 كولر همزمان روشن شوند(وضعيت موچود در يك ساختمان 4 طبقه 2 واحد در هر طبقه و كلا 8 واحد) اين ضربه و صدا چنان افزايش خواهد يافت كه واقعا ساكنين طبقه آخر به مشكل برخورد كرده و آرامش خود را ازدست ميدهند خصوص در شب.
  لطفا براي حل اين مشكل راهنمايي بفرماييد.
  با تشكر
  شماره تماس
  09124232705

  پاسخ
  • alireza
   alireza گفته:

   سلام سعید جان وقت بخیر
   کولر آبی در حال کار برای چی باید ضربه بزنه؟!!!
   فقط و فقط میتونید از تاتامی استفاده کنید تا حدی جلوی لرزش رو میگیره

   پاسخ
 7. بهناز
  بهناز گفته:

  سلام وقتتون بخیر. دلیل صدای جیرجیر کولر در دور کند چیه؟ وقتی میزنم دور تند صدا بلافاصله برطرف میشه

  پاسخ
  • alireza
   alireza گفته:

   سلام وقت شما بخیر باشه
   تسمه رو جدا کنید ببینید صدا از موتور هستش یا یاتاقان های پایین؟
   اگه از دینام هستش که باید بیاد کارگاه و چک بشه اما اگه از یاتاقان ها هستش باید روغن کاری کنید اگه اوکی نشد تعویض کنید
   علت صدا و لرزش کولر آبی

   پاسخ
 8. علیرضا کریمی
  علیرضا کریمی گفته:

  با سلام وقتتون بخیر،
  مدتی است کولر آبی 7000 منزل ما هنگام روشن کردن با لرزش و صدای بلند همراه با نوسان شدید لامپهای منزل (ضعیف و پرنور شدن) آغاز بکار می کند ولی بعد از چند ثانیه مشکل بر طرف شده و بطور عادی کار می کند. و این کار همیشه هنگام روشن کردن کولر تکرار میشود. لطفاً ما را راهنمایی می فرمایید.

  پاسخ
  • alireza
   alireza گفته:

   سلام علیرضا عزیز وقت بخیر
   به احتمال خیلی زیاد سیم پیچی ایراد داره و امپر میکشه و باید تعویض بشه

   پاسخ
 9. علیزاده
  علیزاده گفته:

  باسلام وعرض ادب
  بنده کولر نوخریدم بخاطریکه کوچیکی درب پشت بام وبالکون مجبورشدیم بزاریم توی حال جلوی دربالکون کولر ۳۲۰۰ هستش درحال کارکردن صدای بم میده حتی ازطبقه پاینم ازراه پله وقتی بالا میایی صدای بم فهمدیده میشه انگار صدای موتورش توی خونه میپیچه اینو باید اصافه کنم که چهار پایه نداره ویه تخته چوب به که ارتفای کولر اززمین رو بیست سانت بلند تر نگه داشته رو گزاشتم زیر کولر
  بزحمت میشه راهنمایی کنید

  پاسخ
 10. محمدرضا
  محمدرضا گفته:

  باسلام، یک کولر آبی 3000 نو خریدم جلو پنجره داخل حیاط گذاشتم وقتی روشنش میکنی بقدری صدای هو هو بادش زیاده هر کی میاد فکر میکنه کولر رو دور تنده، علت صدای زیاد باد خروجی کولر رو دور کند چی میتونه باشه، ممنون

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *