تعمیرات تاسیسات استخر

تعمیرات تاسیسات استخر

نگهداری و تعمیرات تاسیسات استخر خانگی

تعمیرات تاسیسات استخر را میشود از جهات مختلف مورد بررسی و توجه قرار داد به دلیل اینکه در استخر از تجهیزات زیادی استفاده میشود.

در طول دوره بکار گیری نیاز به نگهداری و تعمیرات خاص خود دارد که این تجهیزات شامل:

 • موتورخانه
 • سیستم های لوله کشی
 • بویلر

و غیره میشود که انجام تعمیر تاسیسات استخر باید بوسیله افراد متخصص انجام گیرد تا دچار مشکلات بعدی و هزینه های اضافه نشود.

اجزای موتورخانه استخر

موتورخانه یکی از مهمترین قسمتهای استخر است که در آن از تجهیزات زیادی استفاده شده که ممکن است بسیار نیاز به تعمیر پیدا کند.

و یک بخش مهم دیگر در استخر فیلترینگ آب استخر است که بی توجهی به ان میتواند به مرور باعث خرابی تاسیسات شود.

تجهیزات مهم استخر به شرح زیر است:

 • پمپ آب
 • بویلر
 • مشعل
 • فیلتر
 • اسکیمر

بخشهای مهم تجهیزات تاسیسات استخرپمپ آب و بویلر

تعمیرات تاسیسات استخر

پمپ آب و بویلر

پمپ آب قطعه ای مکانیکی است که در حین کار برای افزایش فشار آب و فرستادن آن به نقاط مورد نظر بکار گرفته میشود.

پمپ های بکار رفته در استخر دارای انواع مختلفی دارد که مهمترین آن ، پمپ سانتریفیوژ است.

بویلر

بویلر یا همان مخزن تحت فشار ، قسمتی از تجهیزات موتورخانه است که  برای گرم کردن آب مورد استفاده قرار میگیرد.

بویلرها به سه شکل آب را گرم میکند.

 • آب گرم
 • آب داغ
 • بخار داغ

مورد استفاده قرار میگیرد.

مشعل و فیلتر

تعمیرات تاسیسات استخر

مشعل و فیلتر

مشعل بخش دیگر از تجهیزات موتورخانه است که با ترکیب سوخت و هوا و مولد آتش ، باعث گرم شدن دیگ می شود.

مشعل در موتورخانه هایی مورد استفاده قرار میگیرد که بجای بویلر از دیگ استفاده می کنند.

فیلتر 

در تعمیرات تاسیسات استخر توجه به تصفیه کننده های استخر مهم است زیرا بی توجهی به این امر میتواند در دراز مدت باعث آسیبهای جدی و پرهزینه به تجهیزات استخر بشود.

از فیلتر جهت تصفیه ی کثیفی ها ی موجود در آب استخر استفاده می شود.

اسکیمر و ترموستات

تعمیرات تاسیسات استخر

اسکیمر و ترموستات

توجه به انواع فیلترهای مصرفی در تعمیرات تاسیسات استخر بسیار مهم است اسکیمر نوعی فیلتر است .

که در نقاط مختلف استخر تعبیه میشود تا تمام چربی ها و ذرات معلق در آب استخر را جذب و از بروز مشکل در سیستم تجهیزات استخر جلوگیری نماید.

ترموستات

در تجهیزات استخر بخش دیگری در استخر وجود دارد به نام ترموستات که دمای آب را بصورت لحظه ای پایش میکند.

تعمیر تاسیسات استخر و بطور کلی تعمیرات استخر ، معمولا در تجهیزات نام برده شده صورت می گیرد که بیشترین خرابی ها را در پی دارد.