سرویس پمپ پکیج

سرویس پمپ پکیج

پمپ پکیج چیست؟

آب گرم داخل پکیج، بوسیله پمپ پکیج حرکت میکند.  پمپ پکیج نقش زیادی را در گرم کردن محیط بوسیله رادیاتورها به عهده دارد. تعمیر و تعویض و سرویس پمپ پکیج به نسبت قطعات دیگر پرهزینه تر است.

بروز مشکل در پمپ چرخش آب را در رادیاتور با اشکال روبرو میکند. و گردش گرما برای گرم کردن محیط بوسیله پکیج دچار مشکل میشود.و اشکال در پمپ پکیج تعمیر پکیج دیواری را الزامی میکند.

 عملکرد پمپ پکیج

پمپ پکیج حرکت آب در را رادیاتورها امکان پذیر میکند. در پکیج های دو مبدله، پمپ باید در همه حالت کار کند؛  زیرا پکیج های دو مبدله برای گرم کردن آب احتیاج به کار کردند پمپ دارد.

شما عزیزان میتوانید مقاله تعمیر منبع انبساط پکیج را مطالعه فرمایید

خرابی پمپ پکیج

سرویس پمپ پکیج

دلایل خرابی پمپ

بروز مشکل در پمپ پکیج به علتهای متفاوت رخ میدهد. عللی مانند مدل پمپ, پکیج, نحوه نصب پکیج و طرز استفاده از پکیج در بروز مشکل در آن نقش دارند.

که عواملی هستند که نیاز به تعمیر پمپ پکیج را الزامی میکنند.

  • بدون آب کارکردن پمپ،
  • نصب پکیج بدون صافی های سیستم برگشت شوفاژ
  • موارد مهم در خرابی پمپ پکیج که باید در سرویس پمپ پکیج مورد توجه قرار گیرند

قبل از اقدام به تعمیر یا سرویس پمپ پکیج باید این موارد انجام گیرید

  • آشنایی با پکیج
  • مطالعه دفترچه راهنما
  • آشنایی با خطاهای پکیج

شما عزیز میتوانید مقاله هواگیری پکیج شوفاژ دیواری را مطالعه فرمایید

علل خرابی پمپ

سرویس پمپ پکیج

علت های خرابی پمپ پکیج

۱- استفاده مداوم از پکیج بدون سرویس پمپ پکیج

۲-نامناسب نصب شدن پکیج ( نصب و راه اندازی و نگهداری پکیج گرمایشی)

۳-نوع پمپ پکیج ( سرویس پمپ پکیج )

۴- رسوب گرفتن پمپ پکیج( رسوبزدایی پمپ پکیج دیواری )

۵- از کار افتادن برد پکیج (تعمیر برد پکیج دیواری )

اینها مواردی هستند در پکیج که باعث تعمیر پمپ پکیج دیواری میشوند.

شما عزیزان میتوانید مقاله نصب و راه اندازی و نگهداری پکیج گرمایشی را مطالعه فرمایید

مهمترین علتهای خرابی پمپ پکیج

سرویس پمپ پکیج

مهمترین علت های خرابی پمپ 

خرابی پمپ پکیج بستگی به مدل پمپ, پکیج, نحوه نصب پکیج و طریقه استفاده از پکیج دارد اگر پمپ پکیج از نوع مرغوب آن باشدو سرویس پمپ پکیج مرتب و به موقع انجام گیرد تعمیر پمپ پکیج لازم نمیشود .

در مواقعی پمپ دچار مشکل میشود که موارد زیر در آن رخ داده باشد.

۱- بدون آب کارکردن پمپ

۲- نصب پکیج بدون صافی های سیستم برگشت شوفاژ

شما میتوانید مقاله سیستم لوله کشی پکیج را مطالعه فرمایید