سرویس پمپ آب

سرویس پمپ آب

نکات مورد توجه در زمان سرویس پمپ 

 • پمپ آب نباید یکسره فعل باشدکه با داغ شدن انرژی هدر میدهد
 • پمپ آب بر اساس فشار، سرعت جریان و ارتفاع باید بررسی شود
 • بررسی کردن پایه ها، صفحه ها، فندانسیون ها
 • بررسی تراز شفت ،لوله کشی
 • تاثیرات محیط بر پمپ آب
 • بررسی کاویتاسیون در پمپ آب که هنگام مکش آب رخ میدهد
 • بررسی فرسایش که به پروانه ها و محفظه ی پمپ آب آسیب میزند

در زمان سرویس پمپ آب دو نوع کاویتاسیون وجود دارد:

شمامیتوانید مقاله علت روشن نشدن پمپ آب در طبقات بالارا مطالعه فرمایید

پیشگیری از آسیب به پمپ آب خانگی

سرویس پمپ آب

با سرویس پمپ آب از این موارد جلوگیری میشود

 • باسروس به موقع پمپ آب از خرابی آن پیشگیری میکنیم
 • سرویس دوره ای در حفظ ظرفیت پمپاژ کمک میکند ( تعمیر پمپ آب خانگی)
 • در زمان سرویس پمپ  آب آن را بخوبی را بررسی کنید و با اطلاعات دستگاه آشنا شوید
 • با عملکرد پمپ آشنا شوید این آشنایی کمک به سزایی در جلوگیری از خرابی پمپ آب خانگی دارد
سرویس پمپ آب

سرویس پمپ آب

موارد ی که در زمان سرویس باید بررسی شود

 • بعد از بررسی پمپ آب حتما میزان مکش و تخلیه پمپ را یادداشت کنید
 • بررسی کردن شیر فلکه را انجام دهید
 • منافذ پروانه پمپ را مورد بررسی قرار دهید
 • در زمان سرویس پمپ مقدار روغن را در سیل و محفظه ی موتور پمپ آب چک کنید
 • اگر در حین سرویس کردن پمپ متوجه نیاز به روغن سیل و محفظه ی موتور پمپ شدید حتما تعویض کنید
 • تست های الکتریکی اولیه را انجام دهید کنترل ها،شیرهای ایزوله ،شیرهای کنترل فشاردرجه ،کمپرسورها ،یاتاقان ها ،سیل ها ،رینگها و واشرها ،سیم های برق پروانه ها

شما میتوانید مقاله تعمیر پمپ آب آپارتمانی را مطالعه فرمایید

عیب یابی پمپ آب

سرویس پمپ آب

عیب یابی و سرویس پمپ آب خانگی

ایجاد سرو صدای زیاد هنگام کارکردن پمپ آب می تواند به علت یکی از عوامل زیر باشد:

مسائل سروصدای مکانیکی ،خرابی یاتاقان ها ،جرم گرفتن پروانه ها ،فرسودگی و بالانس نبودن پروانه ها،فرسودگی رینگ ها ،کفی سیل ،تراز نبودن کوپلینگ ،کمربندها و چرخ قرقره

مسائل سروصدای هیدرولیکی کاویتاسیون ،پیچ و تاب ،سروصدای آب در لوله ،سرعت بالا در شیرها ،جریان پایین

در سرویس پمپ مواردی که باعث افت فشاردر پمپ آب خانگی میشود

گردش وارونه آب ، رسوب روی پروانه ،بسته شدن شیر تخلیه ،باز ماندن شیر بایپس ، مسدود شدن مکش ،پروانه فرسوده، رینگ فرسوده، صفحه ی فرسوده ،منافذ زیاد ،پیچ و تاب ،میزان سرعت نادرست ،نفوذ هوا در مسیر مکش
مشکلات برقی ( نحوه هواگیری پمپ آب خانگی )

شما میتوانید مقاله پمپ آب جتی را مطالعه فرمایید

سرویس مشکلات برقی پمپ آب خانگی

سرویس پمپ آب

سرویس مواردی که ایجاد اشکالات برقی در پمپ آب خانگی میشود

تست الکتریکی پمپ آب فقط باید توسط پرسنل آموزش دیده و ماهر انجام شود.

خرابی سیل ، رطوبت در موتور پمپ آب ،گرم شدن موتور پمپ ، کار کرد مداوم موتور پمپ آب ،اشکال  برق موتور پمپ آب ،قطع و وصل شدن فاز برق ،افزایش و افت ولتاژ برق ،ایمنی الکتریکی در پمپ آب

تجهیزات تست شده باید کاملا از منبع برق جدا شوند ،فرایند قفل کردن را دنبال کنید ،خازن را تخلیه کنید ،بررسی مقاومت عایق سیم پیچی موتور، بررسی چکه کردن کف بر اساس خرابی عایق، رسوب یا رطوبت،

باید مقاومت مناسبی بین پایه های یک الکترو موتور سه فاز باشد.

فرایند تست موتور تک فاز با توجه به شروع جداسازی و راه اندازی سیم پیچی با هم فرق دارد.

عایق ها نیاز دارد که با هر خازن بیرون از گردش، جداگانه بررسی و ایزوله شود.

مشکلاتی که در پمپ ها ایجاد می شود از تنظیم خارج شدن فشار پمپ، یکسره کار کردن پمپ و قطع نشدن آن ، قطع و وصل شدن متوالی پمپ، کم شدن باد داخل منبع تحت فشار و آب دادن پمپ می باشد که برای رفع هر کدام از موارد ذکر شده راه حل وجود دارد.

شما میتوانید مقاله نصب پمپ آب خانگی درتهران را مطالعه فرمایید