تنظیم شیر برقی گاز پکیج

تنظیم شیر برقی

تنظیم نبودن شیر برقی گاز پکیج دیواری

یکی از مشکلات پکیج دیواری تنطیم نبودن شبر برقی گاز پکیج دیواری است که تعدادی از استفاده کننده گان پکیج در این زمینه با مشکل مواجه میشوند.

برای رفع آن نیاز  به یاری گرفت از سرویسکاران مجرب در این امر دارند گروه فنی سرویسکاران 24 به کمک تعدادی از متخصصین آماده سرویس دهی به این عزیزان میباشد.

شیر برقی گاز پکیج چیست؟

در زیر محفظه احتراق و قبل از منیفولد گاز و شلنگ گاز پکیچ دیواری به آن متصل  است شیر برقی گاز پکیج در زیر و برای این منظور است که جریان گاز را به پکیج برساند و در انواع مختلف است .

جنس آن معمولا از آلومینیوم است و از یک بخش است که تنظیم کننده جریان مدولاتور است که با برق 24 ولت فعالیت میکند و همچنین جریان الکتریکی را مشعل پکیج تغییر میدهد.

یعنی با ماژوله کردن شعله یعنی کم و زیاد کردن شعله پکیج را انجام میدهدو کار دیگر آن تامین برق شیر و ترانسفورماتور احتراق اصلی سیستم را انجام میدهد. ( تعمیر منبع انبساط پکیج)

تنظیم شیر برقی پکیج

نحوه تنظیم شیر برقی گاز پکیج

قبل از تعمیر پکیج دیواری و تنظیم شیر برقی گاز پکیج و قبل از این که دست به تعویض شیر برقی گاز پکیج کنید.

 • ابتدا از اینکه مشکل دارد اطمینان پیدا کنید
 • شلنگ گاز آن را که به گاز خانگی متصل است باز کنید
 • در زمان جرقه زدن با فوت مسیر آن را باز کنید و در صورت مشکل آن را تعویض کنید
 • بعد با اهم متر برق ورودی به دستگاه را در زمان جرقه زدن چک کنید و بعد آن را تنظیم کنید.
برای برسی فشار گاز شیر برقی گاز پکیج به این موارد توجه کنید:
 • ﭘﻴﭻ 1 را کمی باز کنید
 • به فشار سنج وصل کنید و دستگاه را با حداکثر توان آن روشن کنید
 • واشر آب گرم را باز کنید
 • بعد از اینکه چک کردید فشار ورودی مناسب است
 • ﻓﺸﺎر ﺷﻌﻠﻪ ﺑﺎﻻ و ﺷﻌﻠﻪ ﭘﺎﯾﻴﻦ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐنید.
 • ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺷﻬﺮﯼ ١٨  ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺳﺘﻮن ﺁب (۱۷میلی بار)
 • ٨ ﻓﺸﺎر ﺳﻴﻠﻨﺪر ۲۸ سانتی متر ستون آب (۲۷ میلی بار)

آب پکیچتون سردو گرم میشه خیلی بده میخواید بدونید چرا؟

برای درک بهتر این موضوع و علت این اتفاق میتوانید مقاله مربوط به آن را کلیک کنید.

حداقل و حداکثر توان شیربرقی گاز

شیر برقی گاز پکیج

ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﻓﺸﺎرﯼ ﮐﻪ ﺷﻴﺮ ﮔﺎز ﺑﺎ ﺁن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

 • Max = 25mbar
 • Min=15mbar

تنظیم شیر برقی گاز پکیج برای حداکثر توان

 • برای تنظیم حداکثر توان ، پیج ۲ را کمی باز کنید
 • شیلنگ فشار سنج را به ورودی فشار متصل کنیدو بعد از آن  ﻟﻮﻟﻪ هوا را ﺟﺪا ﮐﻨﻴﺪ.
 • سپس ﭘﮑﻴﺞ را در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮان پکیج استارت کنیدو شیر آب گرم را هم باز کنید.
 • بالاترین ﻓﺸﺎر بایدمتناسب ﺑﺎ ﻧﻮع ﮔﺎز ﭘﮑﻴﺞ ﺑﺎﺷﺪاگر نبود درﭘﻮش را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻣﻬﺮﻩ شماره 3 را ﺑﺎ ﺁﭼﺎر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ .
 • بعد از به پایان رسیدن تنظیم ﮐﺎر ﭘﻴﺞ ﺷﻤﺎر۲ را ﻣجدد سفت کرده و ﺷﻠﻨﮓ ﻟﻮﻟﻪ هوا رادوباره متصل کنید. ( تعمیر برد پکیج)

وسط سرمای زمستون پکیج خونه مون خاموش شدو دیگه روشن نشد هم خونه سرد بود هم آب مصرفی هر چی تلاش کردیم درست نشد…؟!!

دوستان عزیز توجه داشته باشید که تعمیر پکیج و مشکلات مربوط به آن باید توسط فردی مجرب انجام گیرد بخصوص مواردی چون روشن نشدن پکیج که میتواند علت در قطعات باشد شما میتوانید با مطالعه مقاله مربوط به ان اطلاعات بیشتری کسب کنید لطفا کلیک کنید.

تنظیم شیر برای حداقل توان

شیر برقی گاز پکیج

نحوه تنظیم شیر برقی گاز پکیج برای حداقل توان

 • ﭘﻴﺞ ﺷﻤﺎرﻩ۲ راکمی باز کنید و ﺷﻴﻠﻨﮓ ﻓﺸﺎر ﺳﻨﺞ را ﺑﻪ داخل ورودی ﻓﺸﺎر وصل کنید
 • بعد ازآن ﻟﻮﻟﻪ هوا را ﺟﺪا کنید ﭘﮑﻴﺞ را در ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان استارت کنید
 • ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﺑﻠﻬﺎ از مدولاتور جداکرده و ﻓﺸﺎر ورودﯼ باید ﺑﺎ ﻧﻮع ﮔﺎز ﭘﮑﻴﺞ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ
 • اگر نبود ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﻬﺮﻩ ﺷﺶ ﮔﻮش،ﭘﻴﭻ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻤﺎرﻩ ۴ را ﺑﺎ ﭘﻴﭻ ﮔﻮﺷﺘﯽ تنطیم کنیددر جهت عقربه ساعت فشار کم میشود
 • بعد از به پایان ریدن تنظیم پیچ شماره 2 را سفت کنید و کابل مدولاتورو شلنگ هوا را دوباره متصل کنید. ( سیستم لوله کشی پکیج)

دوستان شما میتوانید با مراجعه به مقاله تعمیر پکیج دیواری گلدیران با کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به بالا رفتن آگاهی خود و آشنایی با سیستم و کار کرد پکیج گلدیران بیشتر آشنا شوید.لطفا کلیک کنید.