در تعمیر پمپ آبرسانی خانگی کلید اتومایک دیجیتال یا همان ست کنترل پنتاکس هیدروتانک پنتاکس محصول کمپانی معتبر پنتاکس ایتالیا می باشد.

یکی دیگر از عیوب در تعمیر پمپ آبرسانی خانگی خرابی ست کنترل میباشد کارکرد ست کنترل پنتاکس به این شکل  می باشد که ست کنترل پنتاکس بر روی پمپ نصب می شود .ست کنترل پنتاکس دارای کلید می باشد.

که به عبور آب با فشار 0.5 بار حساس و شروع به کار کرد میکند و پمپ را روشن می نماید و در ادامه احتیاج به پمپاژ آب (بستن شیر های خروجی آب) پمپ را خاموش می نماید.

به این صورت جریان آب عبوری کنترل شده و از خشک کارکردن دائم پمپ جلوگیری کرده که این امر باعث کم اصطحکاک پمپ و افزایش عمر مفید پمپ می شود.

نوشته‌ها

کارگاه فیلم آموزشی تاسیسات مکانیکی