ااستفاده از پكيج دیواری ایران رادیاتور ديگر احتیاجی به اشغال فضايي به نام موتورخانه در ساختمان نخواهد بود.

پكيج دیواری ایران رادیاتور جايگزين خوبی براي سيستم هاي حرارت مركزي سنتي می باشد كه حین تامين گرمايش مطبوع و آب گرم واحد هاي مسكوني ، فاقد خیلی از اشكالات و محدوديت هاي موتور خانه است و رفاه بيشتري را برای ساکنین آپارتمان فراهم مي كنند .

با توليد اين سيستم ، امكان استقلال گرمايشي واحد هاي  آپارتماني و كاهش مصرف گاز فراهم شده است و با آگاه شدن خانواده ها از حسن های  متعدد اين محصول  استقبال از آن رو به افزايش است.

به طوري كه امروزه قسمت قابل توجهي ازمجتمع ها  براي تامين گرمايش و آب گرم به پكيج  دیواری ایران رادیاتور مجهز شده اند .که از نظر سرویس و تعمیر پکیج دیواری ایران رادیاتور راحتر و به صرفه تر از موتورخانه های سنتی است.

نوشته‌ها

معرفی انواع پکیج ایران‌رادیاتور | نکات مهم هنگام خریداری پکیج

قطعات پکیج ایران رادیاتور – تعمیر پکیج ایران رادیاتور

نکات ایمنی استفاده از پکیج ایران رادیاتور