سرویس و تعمیر چیلر در تهران برای بهره برداری بهتر برای هر دستگاهی نیاز و لازم میباشد
سرویس چیلر  به صورت منظم با توجه به کارکرد دستگاه هرباره مورد بررسی و عیب یابی قرار بگیرد تا ازخرابی های عمده ترجلو گیری کنیم.

سرویس و تعمیر چیلردر تهران چیلر باتوجه به مکانیک بودن قطعات و وابستگی به روانکاری به موقع کمپرسور و کارکرد در حرارت بالا مستلزم حساسیت بیشتری میباشد ، به این معنی که با سرویس منظم چیلر می توان همیشه از بروز مشکلات جدی جلوگیری کرد.

چیلر تهویه مطبوع که مصارف رفاهی دارد و برای خنک کردن محیط ازان استفاده میکنند حتما باید هر سال قبل از استفاده مورد عیب یابی و سرویس سالیانه قرار بگیرد تا در فصل گرم خنکی برای محیط خود داشته باشیم .

چیلر صنعتی که برای مصارف صنعتی استفاده میشود و سیال خنک شده برای خنک کاری خط تولید قرار میگیرد

باید به صورت دائم و مکرر مورد بازبینی قرار گیرد تا از اشکالات احتمالی جلوگیری کند

نوشته‌ها