در نگهداری و تعمیر چیلر جذبی یکی از مهمترین کارهایی است که برای نتیجه گیری بهتر کارکرد چیلر انجام میشود.

اگر یک قطعه خراب و یا کارکرد خودر را از دست بدهد روی عملکرد کل دستگاه چیلر تاثیر مستقیم دارد و کارایی دستگاه را به شدت پایین می آورد.

تعمیر چیلر جذبی از دغدغه های اکثر افرادی است که در ساختمان خود از چیلر استفاده می کنند

برای تعمیر چیلر جذبی باید انواع چیلر و قطعات به کار رفته در آن و فرق چیلر جذبی  را به خوبی بدانیم تا در تعمیر چیر جذبی به خوبی عمل کنیم

چیلرها به دو دسته چیلر جذبی و چیلر تراکمی تقسیم می شوند. طرز کار چیلر جذبی با استفاده از انرژی حرارتی اما طرز کار چیلر تراکمی با استفاده از انرژی الکتریکی یا برق می باشد.

به همین دلیل امروزه چیلرهای جذبی با استقبال بهتری روبه رو شده اند و از همین جا متوجه میشویم که تعمیر چیلر جذبی در چه مواردی با چیلر تراکمی متفاوت است

چیلرها از نظر داشتن کمپرسور یا نداشتن آن به دو دسته کلی چیلرهای تراکمی و جذبی تقسیم بندی می شوند.

 

نوشته‌ها