یکی از عمده ترین علت عیب های چیلر تراکمی کم یا زیاد بودن مقدار شارژ گاز چیلر می باشد که این ماده مبرد در میزان سرمادهی دستگاه نقش بسیار زیادی دارد و در سرویس دوره ای چیلر باید مقدار شارژ گاز چیلر بوسیله یک سرویسکار تعمیرات چیلر در تهران چک شود.

یکی از مواردی که در هنگام سرویس چیلر ها باید انجام شود رسوب گیری و اسیدشویی چیلر به صورت دوره ای می باشد .
آبي كه در سيستم چيلر آبی در گردش است، نقش اصلی را در انتقال حرارت به عهده دارد و نیاز است از نظر ميزان رسوب گذاري، خوردگي و آلودگي هاي بيولوژيكي همواره تحت كنترل باشد. و احتیاج است كليه صافي ها هم به صورت مکرر مورد بازديد و بررسی قراربگيرد كه يك دوره سه ماه مي تواند جهت كنترل صافي درنظر گرفته شود. کندانسور چيلرها بعد از مدت زمانی که کار میکند رسوب مي گيرند و بايد رسوب زدايي شوند. و در این اامر گروه سرویسکاران 24 در تعمیرات چیلر در تهران آماده انجام این مهم میباشد.

نوشته‌ها

کارگاه فیلم آموزشی تاسیسات مکانیکی