تعمیرات پکیج دیواری ایران رادیاتور

در این قسمت کدهای خطای انواع پکیج دیواری ایران رادیاتور را که در تعمیر پکیج دیواری ایران رادیاتور باید مورد توجه باشد اشاره کرده ایم.

بیاد داشته باشید که جهت عیب یابی در پکیج های آنالوگ ایران رادیاتور (روی پانل) چراغ هایی وجود دارد.

که از 30 تا 80 میباشد و در صورت خرابی بخشی از دستگاه یک یا چندین چراغ همزمان چشمک میزنند.

که شما میتوانید عیب پیش آمده را از عدد چراغ هایی که چشمک میزنند و با توجه به مدل پکیج از جدولی که در زیر ارائه شده مشاهده و عیب یابی نمایید در زمانهایی  که دستگاه پکیج دیواری ایران رادیاتور دچار مشکل میشود این کدهای خطلا را بر روی دستگاه مشاهده میکنید.

نوشته‌ها

نکات ایمنی استفاده از پکیج ایران رادیاتور