سرویس و تمیز کردن کولر آبی بعد از فصل تابستان اگر می‌خواهید کولر آبی سال‌های متعددی برای شما کار کند، پیشنهاد می‌شود. هر سال پس از فصل تابستان آن را سرویس و تمیز کنید تا برای سال بعد آماده ی بهره‌برداری شود.

مراحل سرویس  کولر آبی بعد از تابستان که باید در زمان سرویس پایان فصل در مورد کولر آبی صورت گیرد انجام تمامی این موارد به طور مرتب و هرساله می‌تواند عمر مفید کلیه قطعات کولر بالا ببرد و در طی مدت زمان استفاده از کولر کمتر دچار مشکلات پیش بینی نشده بشود این موارد به شرح زیر می‌باشد :

سرویس و تمیز کردن کولر بعد از فصل تابستان

سرویس کولر بعد از فصل تابستان

 سرویس پایان فصل

 • کلید مخصوص کولر را در وضعیت خاموش قرار دهید.
 • فیوز مینیاتوری کولر را قطع کنید.
 •  شیر فلکه‌ی آب کولر را به طور کامل ببندید.
 • درپوش‌های کولر را به وسیله‌ی دستکش و با استفاده از دستگیره‌های درپوش، ابتدا به طرف بالا بکشید، سپس پایین درپوش‌ها را به طرف خارج کولر بکشید و آنها را از کولر جدا کنید.
 • پس از بازکردن درپوش‌های کولر و برداشتن درپوش ترمینال، به وسیله فازمتر، فاز را در اتصال‌های ورودی ترمینال کنترل کنید.
 • در صورت بودن فاز در ترمینال کولر، قبل از هر اقدام فاز کولر را از تابلوی فیوزها قطع کنید. زیرا فیوز مینیاتوری سر راه نول قرار دارد. بنابراین فیوز را در مسیر فاز قرار دهید.
 •  شناور کولر که در اثر ورود هوای آلوده به کولر، ذرات پوشال، رسوب‌های آب و زنگ زدگی بدنه‌ی کولر، کثیف شده و احتمالاً از تنظیم خارج شده است. بنابراین شناور را از بدنه‌ی کولر باز و آن را کاملاً تمیز کنید.
 •  پمپ آب کولر و صافی آب را که در تصویر زیر مشاهده می‌شود به علت کثیف شدن آب تشتک کولر بایستی از کولر جدا شوند تا سرویس و تمیز شوند.
سرویس و تمیز کردن کولر بعد از فصل تابستان

سرویس کولر بعد از فصل تابستان

سرویس و تمیز کردن کولر آبی بعد از فصل تابستان :

برای تخلیه‌ی آب کثیف تشتک کولر، درپوش را که به  وسیله‌ی مهره‌ی پلاستیکی که از زیر تشتک به آن پیچ شده، از تشتک کولر باز کنید تا آب تشتک کولر خارج شود. نکته: این مرحله در سرویس و تمیز کردن کولر ابی بعد از فصل تابستان بسیار اهمیت دارد.

 1. در پوش به همراه واشر و مهره را کاملا تمیز کنید.
 2. پس از تخلیه‌ی آب تشتک، سرهای سیم رابط پمپ را از ترمینال باز کنید.
 3. نگهدارنده‌ی پلاستیکی پمپ آب را به وسیله پیچ گوشتی تخت مناسب از بدنه‌ی کولر جدا کنید.
 4. سرشیلنگ رابط پمپ و سه‌راهی آب را از پایه‌ی پمپ جدا کنید.
 5. سرشیلنگ را از سه راهی آب بیرون بیاورید و  شیلنگ رابط، سه راهی و آب پخش کن‌ها را تمیز کنید. هم‌چنین پروانه‌ی کولر و کانال داخلی را تمیز کنید.
 6. پس از تمیز کردن صافی و سرویس و روغن‌کاری پمپ آب آن را مونتاژ کرده و در محل خود نصب کنید، سپس شیلنگ رابط آب را از طریق سوراخ صافی به پایه‌ی پمپ وصل کنید.
 7. لوله‌ی آب رابط بین شیر فلکه و انتهای شناور روی بدنه‌ی کولر را باز کنید و پس از تخلیه‌ی آب آن و تمیز کردن تشتک کولر، آن را داخل تشتک کولر بگذارید تا سال  آینده هنکام بهره‌برداری کولر استفاده شود.
 8. سرسیم‌های کابل سه سیمه‌ی موتور دو دور را از ترمینال باز کنید.
سرویس و تمیز کردن کولر بعد از فصل تابستان

سرویس کولر آبی بعد از تابستان

سرویس و تمیز کردن کولر آبی برای جلوگیری از هزینه اضافی در سال آینده:

 • موتور دو دور را از پایه ی آن باز کنید. ابتدا لقی محوری و شعاعی محور موتور را کنترل کنید، سپس موتور باز، سرویس و روغن‌کاری شود.
 • پس از سرویس و روغن‌کاری یاتاقان موتور، چنان چه نیاز به تعویض یاتاقان‌ها باشد، یاتاقان‌های معیوب تعویض شوند و در صورت داشتن لقی محوری، به وسیله‌ی واشر‌های پلاستیکی یا فیبری لقی محوری آن را بگیرید و موتور را در محل خود نصب کنید.
 • دو یاتاقان کولر را یه وسیله‌ی روغندان و از راه روغن‌خور آن روغن‌کاری کنید و این را در نظر داشته باشید برای روغن‌کاری یاتاقان‌ها حتما از روغن مقاوم در برابر رطوبت استفاده کنید.

12 نکته در سرویس کردن کولر آبی بعد از فصل تابستان

 1. لوله و دریچه‌ی اطمینان آب را در جای خود روی تشتک کولر محکم کنید.
 2. تسمه‌ی کولر را بازدید کنید. در صورت معیوب بودن، تعویض شود.
 3. به وسیله‌ی انبردست، زایده‌ی فلزی نگهدارنده‌ی پوشال در دو طرف درپوش را صاف کنید.
 4. نگهدارنده‌های پوشال را با دست به طرف پایین پوشال فشار دهید و آن ها را آزاد و از درپوش جدا کنید.
 5. پوشال‌های کهنه را  از محل خود بیرون بیاورید و آن را به عنوان زباله بسته‌بندی کنید تا سبب آلودگی محیط و آتش‌سوزی نشود.
 6. هر دو سال یکبار پوشال را تعویض کنید. این مرحله هم در سرویس و تمیز کردن کولر بسیار با اهمیت می‌باشد.
 7. ناودانی درپوش‌ها را کاملاً تمیز کنید تا منافذ آنها باز شود.
 8. پس از تمیز کردن همه‌ی قسمت‌های کولر، اگر خوردگی مشاهده کردید با سمباده‌ی ۲۵۰ آن را به دقت تمیز کنید، سپس تشتک را ضد زنگ و سپس رنگ آبی بزنید.
 9. بعد از خشک شدن رنگ، نگهدارنده‌ی پوشال را در تشتک پایین کولر برای سال آینده نگهداری  کنید.
 10. درپوش‌های بدون پوشال را در جای خود قرار دهید.
 11. پس از گذاشتن درپوش‌ها روی کولر پارچه ی برزنتی بکشید تا از گرد و خاک و باد و باران مصون باشد.
 12. دریچه‌ی کولر را  ببندید تا هوای گرم داخل منزل در زمستان از طریق دریچه هوا هدر نرود.

سرویس اولیه کولر ابی

سرویس و آماده کردن کولر آبی در اوایل تابستان :

 • قطع بودن فیوز و کلید مخصوص کولر را مورد بازدید و کنترل قرار دهید.
 • روکش کولر را که از جنس پارچه‌ی برزنت است از روی کولر بردارید.
 • روکش برزنتی را پس از تمیز کردن، جمع کنید و برای استفاده در پایان تابستان نگهداری کنید.
 • درپوش‌های کولر را از محل مخصوص بگیرید و به طور عمودی به طرف بالا بکشید تا قسمت پایین آنها از بدنه‌ی کولر جدا شود، سپس درپوش‌ها را به طرف خارج بکشید و آنها را بیرون بیاورید.
 • در صورتی که لوله‌ی آب رابط بین شیر فلکه و شناور کولر و نگهدارنده‌ی پوشال مربوط به درپوش‌های کولر را که در پایان فصل تابستان گذشته در تشتک کولر گذاشته‌اید، بردارید.
 • دریچه‌ی اطمینان آب را با دقت باز کنید.
 • لوله‌ی آب کولر را بین شیرفلکه و شناور کولر قرار می‌گیرد، نصب کنید.

11 نکته در تست پمپ کولر آبی و ادامه مراحل راه اندازی :

 1. پمپ آب کولر را که در پایان فصل تابستان گذشته، سرویس و روغن‌کاری شده، مجدداً از بدنه باز کنید و مورد کنترل و بازدید قرار دهید و محور آن را با دست چند دور بچرخانید تا از حرکت روان آن مطمئن شوید، سپس کفی پمپ را مورد بازدید قرار دهید که درست در محل خود نصب شده باشد.
 2. محکم بودن اتصال شیلنگ رابط آب را به پایه‌ی پمپ کولر کنترل کنید.
 3. صافی آب زیر پمپ را مورد بررسی قرار دهید در صورت مشاهده‌ی هر گونه کثیفی و بسته بودن روزنه‌های آن، آن را کاملاً تمیز کنید.
 4. پمپ کولر و صافی آب را مجدداً در محل خودشان درست نصب کنید.
 5. یاتاقان‌های کولر را به وسیله ی روغندان و با روغن مقاوم در رطوبت روغن‌کاری کنید.
 6. تسمه‌ی کولر را از نظر ظاهری و نصب صحیح کنترل کنید و در صورت مشاهده ی هرگونه نقص، نسبت به برطرف کردن آن اقدام شود.
 7. با استفاده از تسمه و رعایت احتیاط، محور‌های موتور دو دور و پروانه‌ی کولر را چند دور بچرخانید، در صورت مشاهده‌ی هر نوع گیرمکانیکی، نسبت به برطرف کردن آن اقدام شود.
 8. اتصال سرسیم‌های کابل چهار رشته، سیم‌های رابط پمپ آب، خازن اصلاح ضریب قدرت و کابل رابط موتور دو دور به ترمینال را کنترل کنید. در صورتی که اتصال‌ها شل یا قطع باشند، آنها را در جای خودشان محکم کنید.
 9. دریچه اطمینان آب را پس از شست و شوی کامل تشتک با شیلنگ آب، در محل خود نصب کنید.
 10. شیر فلکه‌ی آب کولر را به طور کامل باز کنید و عملکرد شناور کولر را کنترل کنید. در صورت عملکرد صحیح شناور، تشتک کولر را به وسیله شیلنگ آب تا سطح تنظیم شده برای شناور از آب پر کنید.(سرویس و تمیز کردن کولر ابی بعد از فصل تابستان)
 11. شناور را طوری تنظیم کنید که آبی از تشتک یا دریچه‌ی اطمینان سرازیر نشود.

سرویس کولر آبی را در اول فصل تابستان جدی بگیرید

 • نحوه‌ی اتصال شیلنگ رابط و آب پخش‌کن‌ها را به سه راهی آب کنترل کنید.
 • محکم بودن پولی‌ها به محورشان و محکم بودن پیچ و مهره‌ها را کنترل کنید و موارد نقص را برطرف کنید.
 • منافذ ناودان‌های درپوش‌های کولر را مورد بازدید و کنترل قرار دهید. در صورتی که بسته شده باشند یا ناودان‌ها کثیف باشند، نسبت به تمیزی ناودان‌ها و بازکردن منافذ به وسیله‌ی شیلنگ آب اقدام شود.
 • برای نصب پوشال ها روی درپوش‌های کولر، ابتدا پوشال‌های نو را که مناسب درپوش‌های کولر تهیه شده به وسیله‌ی شیلنگ آب خیس کنید، سپس پوشال‌ها را به طور یکنواخت روی درپوش‌ها قرار دهید.
 • نگهدارنده‌ی سیمی و فلزی را از قسمت نزدیک ناودان‌ها روی پوشال‌ها قرار دهید و با فلزی نگهدارنده‌ی پوشال را به وسیله‌ی انبردست کمی بچرخانید تا نگهدارنده‌های پوشال به طرفین درپوش‌ها محکم شوند.
 • شکم پوشال‌ها را بگیرید تا آب روی تسمه و پمپ آب نریزد.
 • درپوش‌های طرفین ( طرف تسمه و طرف پمپ آب ) کولر را به طور صحیح در محل خودشان نصب کنید.

ما به شما اطمینان می‌دهیم با رعایت تمامی نکات بالا تنها هزینه‌ای که پرداخت می‌کنید هر 2 سال یک بار خرید پوشال باشد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *