سرویس پمپ شوفاژ

سرویس پمپ شوفاژ

سرویس پمپ های موتورخانه

نکته مهم در سرویس پمپ شوفاژ 

پمپ شوفاژ از نوع سیرکولاتور خطی و از گروه پمپ های سانتریفیوژ  هستند. دور موتور در این پمپ ها ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ است و ویژگی آن ها مصرف بهینه انرژی است.

دقت داشته باشید که به صورت دوره ای و منظم باید سرویس پمپ شوفاژ انجام گیرد.

در تعمیر موتورخانه و شوفاژ سرویس پمپ باید با دقت بررسی شود

شمامیتوانید مقاله پمپ آبرسانی را مطالعه فرمایید

موارد تشخیص مشکل در پمپ شوفاژ

مواردی که در تشخیص مشکل در زمان سرویس پمپ شوفاژ کمک میکند

 • کاهش ارتفاع آبدهی
 • تغییر جهت چرخش پمپ شوفاژ
 • گرفتگی صافی موجود در لوله کشی
 • طولانی بودن لوله مکش
 • پایین بودن فشار شبکه از ارتفاع آب پمپ شوفاژ زیادتر است.
 • اشکال درکوپلینگ ها بدلیل نصب نادرست اتصال انبساط
 • لرزش وارده از لوله ها به دهانه پمپ شوفاژ زیاد بوده
 • تراز بودن کوپلینگ بررسی شود
 • ارتعاش و صدای پمپ شوفاژ اگر از نوع زمینی باشد
 • گیر کردن مواد زائد در پروانه
 • تاب برداشتن محورو اشکال در یاتاقان
 • نشتی بیش از حد محفظه آب بندی و مناسب نبودن برای این کار
 • نادرست قرار گرفتن محفظه آب بند که جلوی ورود آب را میگیرد
 • فاصله بین شفت و محفظه آب بندی زیاد است
 • کم شدن باد یا سوراخ شدن منبع فشار و تیوب که عامل خاموش روشن شدن دائم پمپ شوفاژ میشود.
 • این موارد نکاتی هستند که در زمان تعمیر موورخانه و شوفاژ و سرویس پمپ باید مورد توجه قرار بگیرد.

شما میتوانید مقاله موتورخانه را مطالعه فرمایید